tisdag 18 september 2012

Lycka vs. välmående


Har läge skjutit på det här men det är av största vikt att förklara skillnaden mellan lycka (happiness) och välmående (well-being).

Kort sagt kan man säga att happiness är en känsla medan välmående är ett tillstånd. Även om man känner lycka eller en känsla av lycka så betyder det inte att man är välmående och även om man är välmående så kan man ha stunder av olycka.  Tex är det mycket vanligt att man styrs av känslor när man ser den där goda kladdkakan eller cigaretten och känner lycka när man äter/röker men detta är i längden inte bra för vårt välmående. Lycka är ngt som kan kännas i stunden medan välmående är ngt som man arbetar mot.

Lite grovt kan man säga att lycka är ngt som vårt hjärna (medvetet eller omedvetet)  strävar efter medan välmående är ngt som vi medvetet borde sträva efter. Medan lycka kan mätas med biofeedback (det vill säga hjärtslag, andning, osv) så mäter man oftast välmående subjektivt. Det vill säga man frågar personer hur de mår. Oftast är frågorna relaterade till livssituationer. Problemet i dagens lyckoforskning är att det råder skilda meningar om hur man borde mäta lycka eller välmående eftersom det är ett så subjektivt och relativt fenomen.

Så nu vet ni skillnaden (i alla fall den vetenskapliga skillnaden) mellan lycka och välmående. I detta blogg kommer jag att använda mig av både och kanske använda mig mer av lyckobegreppet eftersom den är lättare att förstå och relatera till.

Tänkte även introducera en grej till i min blogg. Nämligen varje inlägg ska innehålla en kort rolig fakta om lycka.

Rolig fakta: Lycka är delvis genetiskt!!!
Mood: lugn men ändå stressad…om det nu går ihop.
Lyckonivå: 7 av 10!!

Lite källor:

PS. jag försöker ange populärvetenskapliga och lättlästa källor och ska försöka undvika att använda mig av vetenskapliga artiklar som man måste betala för att komma åt.